Úvod / Informace / Reklamační řád
Tlačiť

Reklamační řád

Všechny reklamace jsou řešeny v souhladu se zákony č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Prodávajíci odpovída za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, ktoré se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnení reklamace (záruční doba) je 24 měsícu ode dne převzetí zboží v prodejně. Na žádost kupujícího je prodávajíci povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace spravně posouzena a vyřízena. Prodávající neodpovída za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, beběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupujíci je nemůže užívat.

Záruční dobe nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, t.j. s dobou, po kterou při správném užívaní a ošetřovaní může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívaní vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícim.

 

 

 

Pokud se jedná o jasnou vadu zboží,  která se objeví do 6 měsíců od nákupu máte právo na výměnu zboží za nové. Pokud na konkrétní prodejně není zboží na výměnu nebo jde vadu opravit, je zboží zasláno dodavateli a nejpozději do 30 dnů je nové či opravené zboží připraveno k vyzvednutí na provozovnu. Pokud zboží nelze vyměnit ani opravit, máte nárok na vrácení peněz.

Po 6 měsících o nákupu nebo pokud je vada subjektivní a nelze o ni bez odborného posouzení rozhodnout, zasíláme zboží dodavateli. Ten zboží odborně posoudí a rozhodne zda se jedná o vadu či nikoliv. Nejpozději do 30 dnů je nové či opravené zboží zasláno zpět na provozovnu. V případě zamítnutí reklamace se vrací původní zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujíciho se řídí Občanským zákoníkem a Zákonom o ochraně spotřebitele. V případě, že dojde medzi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodu, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebieských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

25.5.2018, Břeclav

Prílohy

K článku nebyly přidané žádné přílohy.

Galerie k článku

K článku nebyly přidané žádné jiné obrázky.

Novinky, akce a slevy e-mailem

Zaregistrujte se do našeho newsletteru a budeme vás informovat o novinkách, akcích a dalších zajímavostech z našeho eShopu. Vaši e-mailovou adresu nikdy nezneužijeme a neposkytneme třetí straně.