Úvod / Informace / Ochrana osobních údajů
Tlačiť

Ochrana osobních údajů

Zpracovaní osobních údajů probíha nasledovně:

Ochrana osobních údajů

COOKIES

Co jsou cookies
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky internetový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Používání cookies
Používáním stránek provozovaných společností RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, s. r. o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45 507 660 vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies. Společnost RENEWBLE ENERGY SYSTEMS, s. r. o. nepoužívá údaje získané používáním cookies na kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu.

Jaké cookies používáme
Základní umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele. Provozní slouží k analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně na zlepšování její funkčnosti a vzhledu.

Co když nechci cookies?
Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě "pomoc" každého prohlížeče.

Proč si ponechat nastavení cookies?
Používání cookies a jejich povolení v internetovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě vypnutí cookies však mohou mít naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel:
Provozovatelem e-shopu www.kamiko.cz, ve kterém jsou zpracovávány vaše osobní údaje je:
KAMIKO - HYGIENE CZ s. r. o.
Nerudova 861/19
69002 Břeclav
Česká republika

Tel.: 00420608980512
sukenikova@kamiko.cz

IČO: 29301904
DIČ: CZ29301904
IČ DPH: CZ29301904


S ohledem na to, že nejsme veřejným subjektem, nezpracováváme zvláštní kategorie údajů a naše hlavní činnost nespočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů, nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. To však samozřejmě neznamená, že bychom ochranu Vašich osobních údajů brali méně vážně.

Nákup v našem e-shopu, registrace v e-shopu a případné zasílání newsletterů jsou určeny osobám starším 16 let. Osoba mladší 16 let musí požádat o rodičovský souhlas s využíváním našich služeb.

Rozdělení jednotlivých kategorii zpracování vašich osobních údajů podle typu našeho vzájemného kontaktu.

E-SHOP

Osobní údaje, které zpracováváme:
Fakturační / dodací údaje / registrační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová schránka, adresa doručení, Uživatelský jméno.
Údaje o nákupech, přihlášeních: údaje o zboží, ceně nákupů, datum a čas objednávky, číslo účtu, údaje o platbách kartou (pouze poslední 4 čísla platební karty), IP adresa, webový prohlížeč, datum a čas registrace ..
Na jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje:
Elektronický obchod: Zpracováváme vaše fakturační / dodací údaje a údaje o nákupech pro účely zpracování objednávek a faktur, zpracování plateb za objednané zboží, poskytnutí informací o stavu objednávky, případného poskytnutí slev, doručení objednaného zboží. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy.
Registrace: v e-shopu www.svetvoni.sk můžete nakupovat s registrací, kterou si vytvoříte před samotným nákupem sekci "můj účet" nebo se zaregistrujete před vyplněním fakturačních údajů před dokončením objednávky. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vedení databáze registrovaných uživatelů. Osobní údaje pro účely registrace v e-shopu www.svetvoni.sk zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Registrace při nákupu v e-shopu je dobrovolná a není podmínkou pro nákup. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.
Marketing: Pokud při dokončení objednávky zatrhnete políčko "Přeji si odebírat novinky (newsletter)" budeme vám zasílat obchodní informace o produktech a různých akcích emailem. Obchodní informace budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby nebyly pro vás obtěžující. Osobní údaje pro účely marketingu zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.
Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:
Vaše osobní údaje budeme v databázi registrovaných uživatelů uchovávat po dobu 5 let od data registrace nebo od posledního nákupu. Pokud jste nám poskytli souhlas na zasílání marketingových informací budeme vaše osobní údaje uchovávat 3 roky od data registrace nebo od posledního nákupu. Účetní doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají. Po ukončení doby uchovávání zabezpečíme bezodkladnou likvidaci vašich osobních údajů.
Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů pro účely vyřízení objednávky je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžeme vaši objednávku vyřídit. Poskytnutí osobních údajů pro účely registrace v e-shopu www.svetvoni.sk a pro účely marketingu je dobrovolné.

S kým budou vaše osobní údaje sdílené?
Příjemci na základě zvláštních zákonů: daňový úřad, případně jiní příjemci na základě zvláštních zákonů.
zprostředkovatelé:
Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem pouze na základě doložených smluvních pokynů.
Našimi zprostředkovateli jsou:
- poskytovatelé IT služeb;
- zpracovatel účetnictví;
- marketingové agentury;
- poskytovatelé poštovních a zasilatelských služeb.
Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

NEWSLETTER

Osobní údaje, které zpracováváme:
Identifikační a kontaktní údaje: adresa elektronické pošty, IP adresa a webový prohlížeč zařízení, datum a čas přihlášení se k odběru informací o novinkách a akcích.
Na jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje:
Zasílání newsletterů a marketingových informací budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby nebyly pro vás obtěžující. Osobní údaje pro účely marketingu zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.
Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:
Vaše osobní údaje budeme uchovávat 3 roky od data přihlášení se k odběru novinek. Po ukončení doby uchovávání zabezpečíme bezodkladnou likvidaci vašich osobních údajů.
Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů pro účely zasílání newsletterů a marketingových informací je dobrovolné.

S kým budou vaše osobní údaje sdílené?
Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem pouze na základě doložených smluvních pokynů.
Našimi zprostředkovateli jsou:
- poskytovatelé IT služeb;
- marketingové agentury.
Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

POPTÁVKA A KOMUNIKACE

Osobní údaje, které zpracováváme:
Kontaktní údaje: jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, údaje uváděné v zasílaných dokumentech
Na jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje:
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vzájemného kontaktu s vámi když nás kontaktujete v jakékoli záležitosti různými elektronickým komunikačním kanálem - kontaktním formulářem, mailovou zprávou, telefonicky, poštou nebo prostřednictvím sociální sítě. Osobní údaje vzájemného kontaktu s vámi zpracováváme na základě vaší žádosti. Evidenci došlé a odeslané pošty zpracováváme na základě zvláštního zákona.
Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyřízení vaší žádosti. Evidenci došlé a odeslané pošty budeme uchovávat 10 let po roce, kterého se týká. Po ukončení doby uchovávání zabezpečíme bezodkladnou likvidaci vašich osobních údajů.
Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů pro účely vzájemného kontaktu s vámi je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžeme s vámi komunikovat a reagovat na vaši žádost.

S kým budou vaše osobní údaje sdílené?
Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem pouze na základě doložených smluvních pokynů.
Našimi zprostředkovateli jsou:
- poskytovatelé IT služeb;
- poskytovatelé poštovních a zasilatelských služeb;
- správce pošty.
Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

POUČENÍ O TOM JAKÉ MÁTE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ se zpracováním OSOBNÍCH DAT

Právo na odvolání souhlasu
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání marketingových informací a souhlas s registrací v e-shopu www.kamiko.cz můžete kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti poštou na adresu KAMIKO -  HYGIENE CZ s. r. o., na našem webu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem na mailovou adrese sukenikova@kamiko.cz. Odhlásit ze zasílání marketingových informací můžete také přímo v emailové marketingové zprávě, kde je vložena možnost zastavení jejich zasílání. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich osobních údajů před jeho odvoláním.
Právo na přístup k vašim osobním údajům
Máte právo na základě žádosti získat od nás informace jaké osobní údaje o vás zpracováváme a poskytnutí kopie vašich osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezeny.
Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů
Osobní údaje musí být správné, aktuální a pravdivé. Máte právo na základě žádosti na opravu nesprávných a na doplnění neúplných vašich osobních údajů. Uplatněním tohoto práva nám pomůžete udržovat vaše osobní údaje správné a aktuální.
Právo na vymazání osobních údajů
Máte právo na základě žádosti požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud se účel zpracování skončil nebo jsou osobní údaje zpracovávány nezákonně.
Právo na omezení zpracování
Máte právo na základě žádosti o blokování vašich osobních údajů.
Právo na přenos vašich osobních údajů
Máte právo na základě žádosti získat vaše osobní údaje, které o vás zpracováváme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požádat o přenos těchto osobních údajů dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezeny.
Právo namítat zpracovávání vašich osobních údajů pro účely marketingu
Máte právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním vašich osobních údajů pro účely marketingu.
Způsob uplatňování práv
Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu KAMIKO - HYGIENE CZ, s. r. o., kontaktním formulářem na stránce www.kamiko.cz nebo elektronicky na emailovou adresu sukenikova@kamiko.cz.
Na vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovědět bez zbytečného odkladu v každém případě do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech může být lhůta prodloužena o další dva měsíce, ale v každém případě vás budeme o důvodech prodloužení lhůty informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Informace se poskytují bezplatně. Pokud by však vaše žádosti byly nepřiměřené nebo často se opakující můžeme požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vybavení.

Máte právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami, případně platnou legislativou.

Platné od 25.5.2018

Prílohy

K článku nebyly přidané žádné přílohy.

Galerie k článku

K článku nebyly přidané žádné jiné obrázky.

Novinky, akce a slevy e-mailem

Zaregistrujte se do našeho newsletteru a budeme vás informovat o novinkách, akcích a dalších zajímavostech z našeho eShopu. Vaši e-mailovou adresu nikdy nezneužijeme a neposkytneme třetí straně.