Úvod / Informace / Obchodní podmínky
Tlačiť

Obchodní podmínky

Dále uvedené "Obchodní podmínky" platí pro nákup v internetovém obchodě KAMIKO - HYGIENE CZ s.r.o.. Účelem těchto Obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Dále uvedené "Obchodní podmínky" platí pro nákup v internetovém obchodě KAMIKO - HYGIENE CZ s.r.o.. Účelem těchto Obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu KAMIKO - HYGIENE CZ s.r.o. je:

KAMIKO - HYGIENE CZ s.r.o.
Nerudova 691/19

690 02  Břeclav
 

IČ: 29301904

DIČ: CZ29301904

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s pravním řádem České republiky.Je-li smluvní stranou spotřebitel,řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem( č.40/1964Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele ( č.634/1992Sb.)Je-li smluvní stranou jinýsubjekt,řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991Sb.),vše ve znění novel.

 

Všechny objednávky přijaté přes internetovou stránku KAMIKO - HYGIENE CZ s.r.o. považujeme za závazné. Vyhrazujeme si právo na změnu cen. Kupující platí cenu uvedenou v e-mailu, který obdrží jako potvrzení objednávky. Pro telefonické objednávky platí cena, která je uvedena na stránkách KAMIKO - HYGIENE CZ s.r.o. v den objednání zboží. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací doby v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné okolnosti. V takovém případě bude kupujicí okamžitě informován.

2. Záruka vrácení peněz

Pokud nebudete s objednaným zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 7 dní od převzetí zásilky. Peníze vrátíme převodem na Vámi udaný bankovní účet do 14 dní od doručení vráceného zboží. Vrácené zboží musí být odesláno doporučeně na adresu prodejce, v původním obalu, kompletní a bez známek použití či poškození. V případě, že kupující vrátí zboží poškozené, neúplné nebo částečně spotřebované, má prodávající právo peníze za takto vzniklou škodu odečíst z částky, kterou vrátí za objednané zboží na účet kupujícího.

Náklady na dopravu zboží zpět k prodejci hradí kupující. Zboží není možno vrátit na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nemůžeme akceptovat. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena celá finanční částka za vrácené zboží. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícícho zpět.

3. Vyřízení objednávky

Zboží dodáváme kupujícímu na základě elektronické nebo telefonické objednávky. Podmínkou platnosti každé objednávky je vyplnění povinných údajů při odesílání objednávky. Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího možnost ověřit objednávku e-mailem nebo telefonicky.  Prodávající je také oprávněn žádat zálohu za zboží vyšší hodnoty nebo za zboží, které je výhradně na objednávku.

4. Platební podmínky

Všechny ceny uvedené na stránkach KAMIKO - HYGIENE CZ s.r.o. jsou konečné. Prodávající KAMIKO - HYGIENE CZ s.r.o. je plátcem DPH.

Součástí každé dodávky je faktura – daňový doklad. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Pokud však máte zboží již objednáno, platí cena, za kterou jste objednávali, bez ohledu na změny. Kupující uhradí kupní cenu podle zvoleného způsobu platby a zboží obdrží podle způsobu dopravy, který si zvolil při objednávání zboží.

5. Dodací podmínky

Zboží expedujeme bez zbytečného odkladu, obvykle ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne doručení objednávky, v závislosti na dostupnosti zboží v našem interním skladu, případně ve skladu našich dodavatelů. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací doby v případě, že se vyskytují nepředvídatelné okolnosti. O takovémto prodloužení dodací lhůty je kupující bezodkladně informován telefonicky nebo e-mailem. 

Zboží vám bude doručeno na adresu, kterou uvedete v objednávkovém formuláři. Dodací adresa může být jiná, než je fakturační adresa. Pokud odmítne převzít objednané zboží, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu náklady na dopravu ve výši 250,-- Kč.

Zboží doručujeme následujícími způsoby:

 • Vlastním rozvozem
 • GLS

6. Záruka a reklamace

Záruční doba začíná plynout dnem, kdy kupující výrobek převzal. Kupující bere na vědomí, že je povinen si zboží zkontrolovat bezprostředně při  jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen bezodkladně o tom uvědomit prodávajícího. V případě, že:

 • se jedná o chybu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně, bez zbytečného odkladu  odstraněna, resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstraňování chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezchybné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti
 • se jedná o chybu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit
 • se jedná o chybu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny
 • se jedná o chybu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opakovaně se po opravě vyskytující chybu nebo pro větší počet chyb věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit

Na veškeré zboží poskytujeme zákonem stanovenou záruční dobu 24 měsíců, pokud není na konkrétním výrobku uvedeno jinak. Záruční doba začíná plynout dnem expedování zboží. Prodávající zodpovídá za všechny chyby výrobku, které má zboží ve chvíli, kdy ho kupující přebírá, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se na chyby způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možno uplatnit poštou.

Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující, dopravu zpět ke kupujícímu hradíme my. K reklamaci je zapotřebí připojit charakteristiku chyby, kopii kupního dokladu a kontakt na Vás. Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech přes e-mail nebo písemně. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu informujeme kupujícího. Protokol o reklamaci je zaslán kupujícímu do 7 dní od přijetí reklamace.

Záruka sa nevztahuje na poškození vzniklá:

 • přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením
 • znečištěním zboží nebo jeho části v důsledku zanedbání údržby
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
 • vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem
 • zásahem do výrobku ze strany neoprávněné osoby (neodborné opravy nebo úpravy)
 • přepětím, např. při úderu blesku, vlivem magnetického pole
 • při používání zboží v rozporu s návodem na použití
 • mechanickým poškozením - roztržené, přeřezané, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným fyzickým zacházením, neúměrným zatížením, záměrným poškrábáním zboží a pod.

Záruka sa také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozováním v extrémních a neobvyklých podmínkách.

V prípadě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu společně s vysvětlujícím stanoviskem.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo rozhodnout se pro výměnu vadného výrobku za výrobek nový. Prodávající vyrozumí o vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady na adresu kupujícího. Společně se zbožím odešle kupujícímu také reklamační protokol.

Záruční doba na nabízené zboží je 24 měsíců, pokud není na zboží uvedena delší záruční doba, a začíná plynout dnem, kdy zákazník zboží převezme. Po vyřízení reklamace bude zákazníkovi odesláno opravené zboží a reklamační protokol.

Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou výrobku za nový, pak začíná běžet záruční doba znovu od data vyřízení reklamace.

7. Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje, které jsou nám svěřeny, podléhají ustanovením Zákona na ochranu osobních údajů, bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše údaje poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu nebo vymazání, a to buď telefonicky nebo e-mailem. Svoje údaje môžete také měnit v nastavení Vašeho účtu.

8. Záverečná ustanovení

Prodávající ručí kupujícímu za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby, za cenu zboží platnou v době objednávky, za kvalitní zabalení zboží, za dodání správného zboží. Prodávající neručí kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou (nebo udáním chybné adresy ze strany kupujícího), za případné nedodání zboží (pokud je vina na straně dodavatelů prodávajícího), za poškození zásilky zaviněné kurýrní společností (v takovém prípadě je nutno uplatňovat reklamaci přímo u pracovníka kurýrní služby).

Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje všechna ustanovení Obchodních podmínek ve zněmí platném v den odeslání dané objednávky, stejně jako platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetové stránce KAMIKO - HYGIENE CZ s.r.o..

Obchodní podmínky jsou platné od 01.09.2011.

Prílohy

K článku nebyly přidané žádné přílohy.

Galerie k článku

Novinky, akce a slevy e-mailem

Zaregistrujte se do našeho newsletteru a budeme vás informovat o novinkách, akcích a dalších zajímavostech z našeho eShopu. Vaši e-mailovou adresu nikdy nezneužijeme a neposkytneme třetí straně.